Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Uruchamianie Kursu e-learningowego

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Po kliknięciu przycisku Uruchom, otwiera się okno. Aby rozpocząć kurs, należy kliknąć przycisk Zainicjuj szkolenie.

Otworzyło się okno. Teraz potwierdzamy, klikając Tak.

 

Kurs został rozpoczęty. Pojawiło się kolejne okno, w którym po lewej stronie znajduje się opis kursu,
a po prawej Spis treści. Teraz, klikając przycisk Uruchom lekcję (ikona strzałki) w Spisie Treści przechodzimy do konkretnej lekcji.

Następnie wybieramy tryb w jakim chcemy otworzyć lekcję, klikając kwadrat obok opisanego trybu.

Ważne: Tylko po wybraniu Trybu normalnego wszystkie dane zostaną zapisane na platformie.

Po kliknięciu, lekcja otwiera się automatycznie w kolejnej karcie przeglądarki internetowej.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej