Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Zakładka E-learning

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

W tej zakładce znajdują się wszystkie zadania, kursy oraz materiały udostępniane przez nauczyciela.
W pierwszej kolumnie umieszczone są poszczególne elementy. 

- katalog. Może zawierać inne zasoby.

- paczka SCORM. Zawiera kurs e-learningowy.

- zadanie. Jest to zadanie, które uczeń powinien wykonać.

- załącznik. Inne pliki, które nauczyciel chce przekazać uczniom.

Aby uruchomić każdy z elementów, należy kliknąć przycisk Uruchom.


Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej