O platformie


Platforma e-learningowa Eminus to system zarządzania szkoleniami e-learningowymi wzbogacony
o narzędzia do tworzenia grup zajęciowych i obsługę dużych ilości kont uczniowskich. Platforma umożliwia łatwe zamieszczanie w sieci materiałów szkoleniowychi zapewnia stałą łączność z uczniami, a jeszcze bardziej zaawansowanym nauczycielom oferuje możliwość prowadzenia kursów z e-mentorem i w formie blended learningu.

Oszczędzamy czas trenerów

Od innych produktów tego odróżnia Platformę EMINUS szereg charakterystycznych elementów składowych, które mogą być używane osobno lub w trybie wzajemnego wsparcia (w zależności od celów, jakie chcą Państwo osiągnąć).

Każdy klient otrzymuje dostęp do modułów:

 • Platforma e-learning
 • Wirtualny sekretariat – zaawansowane zarządzanie grupami / placówką edukacyjną
 • Harmonogramy zajęć
 • Rekrutacja

za dodatkową opłatą licencyjną:

 • Generatora kontentu e-learningowego
 • Systemu tworzenia baz pytań testowych
 • Systemu wideokonferencji i wirtualnych klas

W zależności od swoich potrzeb oraz wielkości swojej firmy klient decyduje o strukturze kont administracyjnych swojej Platformy, a także wykorzystaniu poszczególnych narzędzi przez nią zapewnianych. Funkcjonalności platformy EMINUS pozwalają zarówno na prowadzenie zajęć
przez pojedyncze osoby dla małych grup odbiorców, jak i przez duże placówki szkoły/uniwersytety
dla wielu tysięcy studentów.

Dajemy to co jest potrzebne dziś! Zapewniamy możliwość rozwoju na jutro

Najważniejsze informacje

 • System jest gotowy do natychmiastowego użytku – bez dodatkowych inwestycji w sprzęt
  i oprogramowanie
 • Posiada możliwość połączenia z systemami zarządzania firmą, personelem poprzez import
  i samodzielną aktywację kont użytkowników
 • Możliwość dostosowania do brandingu klienta
 • Możliwość szybkiej modyfikacji i dostosowania do indywidualnych potrzeb (w tym tworzone
  na zamówienie dodatkowe oprogramowanie dedykowane dla klienta)
 • Zapewnia bezpieczeństwo danych
 • Pozwala podłączyć własną domenę i certyfikat bezpieczeństwa
 • Jest zgodna z najnowszym standardem SCORM 2004 4th edition
 • Posiada pomoc w formie instrukcji pdf oraz tutoriali video

Opis podstawowych funkcjonalności


Administracja
Nauczanie
Komunikacja
Wirtualny sekretariat
Harmonogramy
Przykłady zastosowania


Administracja


Administrator konta na platformie może samodzielnie zarządzać użytkownikami lub współdzielić tę funkcję z innymi osobami tworząc Sekretariat. System umożliwia wykorzystanie jednopoziomowego podziału
na grupy dodatkowe lub zaimportowanie do systemu struktury zarządzania całej firmy, szkoły, uniwersytetu.

Zarządzanie użytkownikami

System umożliwia szybkie dodawanie nowych użytkowników poprzez:

 • wypełnienie formularza dodawania użytkownika
 • import masowy z arkusza kalkulacyjnego
 • samodzielną rejestrację użytkowników (na podstawie listy weryfikacyjnej np. zaimportowanej z systemu zarządzania personelem)

Tworzenie i modyfikacja pojedynczych grup

Użytkownicy platformy mogą być:

 • łączeni w grupy
 • przenoszeni między grupami
 • ustalani jako prowadzący bądź uczniowie w ramach grupy
 • importowani bezpośrednio do grupy

Kalendarz

Każdy użytkownik może wykorzystać go do zapisywania wydarzeń osobistych i komunikacji z uczniami.
Z jego pomocą Sekretariat może również stworzyć harmonogram zajęć wraz z obciążeniami sal, liczbą wymaganych godzin, wyłączeniem konfliktów dla prowadzących zajęcia oraz wydrukowaniem pełnej dokumentacji dla kierunku studiów lub roku nauczania. Zob. HARMONOGRAM.

Nauczanie

Zarządzanie materiałami szkoleniowymi

System umożliwia nauczanie w ramach grupy szkoleniowej, poprzez tworzenie jednostek lekcyjnych
i wypełnianie ich za pomocą materiałów edukacyjnych, takich jak szkolenia
e-learningowe, dokumenty, filmy, dźwięki, itp.

Tworzenie indywidualnych i grupowych ścieżek nauki

Istnieje możliwość ustalania indywidualnych lub grupowych warunków szkolenia:

 • terminu rozpoczęcia jednostki lekcyjnej (składającej się z wielu zasobów)
 • publikowania dla uczniów tylko wybranych zasobów
 • terminu rozpoczęcia kursu lub testu, udostępnienia zadania lub załącznika
 • czasu trwania szkoleń i testów
 • nadanie ograniczeń, co do ilości podejść do testów, kursów, itp.
 • nadanie indywidualnych wymagań dla poszczególnych uczniów

System sprawdzania wiedzy i egzaminowanie

 • dla każdej lekcji i dla każdego elementu szkoleniowego istnieje opcja dowolnego ustawienia parametrów zaliczenia
 • możliwość tworzenia zadań ocenianych przez samego prowadzącego

Raportowanie

W bardzo prosty sposób można na bieżąco monitorować postępy pojedynczego ucznia lub całej grupy. Szczegółową dokumentację tworzy się natomiast przez generowanie arkuszy kalkulacyjnych o ściśle określonych przez raportującego parametrach, co stanowi innowację w dziedzinie dostępu do wyników nauczania elektronicznego.

 • raportowanie całej lekcji za pomocą jednego raportu
 • raportowanie całej grupy uczniów dla dowolnej ilości lekcji i elementów szkoleniowych
 • możliwość raportowania pojedynczych elementów szkoleniowych dla dowolnie określonej grupy osób

Wyniki nauczania można przeglądać w formie wstępnie zinterpretowanej przez platformę – pokolorowany arkusz kalkulacyjny – albo w formie surowego wykazu raportów z bazy danych.

Komunikacja

 • skrzynka wiadomości wewnętrznych do komunikacji uczeń-prowadzący
 • mailing do uczestników grupy
 • możliwość wysyłania mailingu w kontekście raportów ze szkoleń i innych zasobów (np. przypomnienie
  o braku zaliczenia)
 • formy łączone komunikacji – równoczesne wysyłanie wiadomości prywatnych i maili
 • forum zintegrowane ze strukturą grup i rolami użytkowników (prowadzący grupę jest automatycznie moderatorem danego wątku)
 • wbudowany czat – bieżąca komunikacja w ramach użytkowników grupy
 • wkrótce możliwość dodawania załączników do wiadomości prywatnych i mail

Zarządzanie strukturą placówki

 • tworzenie struktury grup – drzewa odpowiadającego strukturze firmy, szkoły, uniwersytetu
 • możliwość przeprowadzenia podziału przedmiotów na grupy i przypisania odrębnych prowadzących
 • możliwość przekwalifikowania trenera na ucznia w ramach grupy zajęciowej (możemy uczyć trenerów
  oni często są równocześnie zwykłymi pracownikami)
 • możliwość ustawiania zastępstw
 • automatyczne przypisywanie uczniów do grup zajęciowych przyporządkowanych do ich działu/klasy/kierunku
 • możliwość przenoszenia uczniów pomiędzy grupami
 • te same funkcje nauczania dla grup pochodzących ze struktury i grup dodatkowych
 • możliwość przydzielenia uczniów i prowadzących do wielu grup w wielu różnych strukturach
  (po zalogowaniu widzą jedynie wyselekcjonowane grupy, co stanowi dla nich ułatwienie w obsłudze)
 • przejrzysta wizualizacja struktur w formie rozwijanych drzew
 • samodzielne zapisy do grup (grupy otwarte, zabezpieczone hasłem lub z listą weryfikacyjną)
 • grupy stworzone w strukturze automatycznie stają się grupami szkoleniowymi na platformie

Harmonogramy

 • każdy użytkownik może prowadzić swoje prywatne zapiski rozmieszczając je na harmonogramie
 • harmonogram posiada widok: miesiąca, tygodnia i dnia
 • możliwość regulacji podziałki w minutach, kwadransach i godzinach
 • dodawanie wydarzeń z opisem i przypomnieniem
 • tworzenie harmonogramu zajęć dla struktury grup stworzonej na platformie
 • automatyczne rozwiązywanie konfliktów sal
 • automatyczne rozwiązywanie konfliktów zajęć trenerów
 • automatyczna kontrola ilości godzin zajęć
 • intuicyjne ustalanie terminów zajęć poprzez rozmieszczanie różnokolorowych klocków na widoku tygodnia
 • możliwość zamiany terminu zajęć poprzez przeciągniecie odpowiadającego im klocka w inne miejsce
 • generowanie dokumentów papierowych na podstawie harmonogramu: listy obecności, dzienne karty pracy etc.
 • automatyczna prezentacja osobistych harmonogramów w zakładce „mój harmonogram” dla wszystkich użytkowników platformy (prowadzący i student widzą harmonogram zajęć stworzony dla ich grup przez Sekretariat)

Przykłady zastosowania:


Przykład 1

Korepetytor języka hiszpańskiego (jednoosobowa działalność gospodarcza) założył konto dla siebie i 20 uczniów w celu wzbogacenia swojej oferty i wygodnego udostępniania stworzonych przez siebie ćwiczeń utrwalających (bez potrzeby ciągłego ich przedrukowywania).

Dzięki platformie może tworzyć dowolną ilość grup szkoleniowych (nawet dla każdego ucznia z osobna)
i zamieszczać w nich dowolną ilość multimediów i załączników. Dzięki brakowi ograniczeń na ilość tworzonych zasobów nie musi nic kasować i czyścić konta, dzięki czemu buduje archiwum swoich szkoleń oraz osiągnięć swoich klientów.

Platforma pozwala na wielokrotne wykorzystanie tych samych materiałów w wielu grupach szkoleniowych oraz rozbudowywanie bazy własnych materiałów nawet przez wiele lat.

W swojej pracy korzysta głównie z platformy e-learningowej, nie używając pozostałych narzędzi. Wszystkie potrzebne opcje dostępne są dla niego na jednym panelu sterowania. Nie korzystanie z pozostałych modułów nie wpływa na ograniczenie potrzebnych mu funkcjonalności.


Przykład 2

Dyrektor szkoły podstawowej (jednostka edukacyjna) zakłada konto dla całej szkoły: uczniów, nauczycieli, sekretariatu i siebie. Zatrudnia wiele osób, a system pozwala mu na nadanie im wszystkim odpowiedniego statusu.

Sekretariat importuje za pomocą formatki .xls program nauczania dla wszystkich roczników przez co cała struktura jednostki zostaje załadowana do systemu. Na tej bazie tworzone są później harmonogramy zajęć (interfejs graficzny prezentuje na bieżąco obciążenia sal i prowadzących, pozwala na pracę wielu osób równocześnie i nie dopuszcza do wystąpienia błędów).

Osoby zajmujące się rekrutacją prowadzą nabór na następny rok dzięki systemowi rekrutacji. Mogą samodzielnie ustalić warunki przyjęcia, a na koniec przyjmują kolejny roczni za pomocą jednego przycisku... i wszystko gotowe jest do rozpoczęcia nauczania.

Nauczyciele i uczniowie automatycznie znajdują się w odpowiednich klasach, przedmiotach i grupach – mogą natychmiast podjąć pracę bez żadnych dodatkowych czynności.

Dyrektor może kontrolować wszystkie procesy, pracę poszczególnych działów i osób. Ma wgląd w wyniki wszystkich uczniów, a także zyskuje podstawę do oceny pracy nauczycieli.


Przykład 3

Konto na platformie zakłada „Bank” (duże przedsiębiorstwo) zatrudniający 4000 osób o bardzo rozbudowanej strukturze działów.

Poprzez przeniesienie do systemu struktury działów za pomocą formatki .xls umozliwia szkoleniowcom szybkie wyszukiwanie odpowiednich grup docelowych i organizowanie dla nich szkoleń.

Wykorzystując mechanizm listy aktywacyjnej nie musi importować wszystkich pracowników, lecz daje im możliwość aktywowania konta w odpowiedniej chwili poprzez wpisanie odpowiedniego kodu.

Stworzenie otwartej struktury szkoleń odpowiadającej ich tematyce sprawia, że pracownicy mogą zapisywać się do nich samodzielnie (szkolenie może być blokowane hasłem) co oszczędza czas pracy szkoleniowców.

Zarządzanie procesem nauczania nawet dla kilku tysięcy osób przestaje być uciążliwe.

U podstaw mechaniki Platformy leżą osiągnięcia, zrealizowanego przez EMINUS projektu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków unijnych. Jej podstawowym założeniem jest elastyczność systemu, który w idealny sposób odzwierciedla strukturę organizacyjną wdrażającej go jednostki.