Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Uruchamianie Zadania

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Klikamy przycisk Uruchom, obok elementu Zadanie.

Otworzyło się okno. Po lewej stronie znajdują się informacje o zadaniu: Data rozpoczęcia, zakończenia
oraz warunki zaliczenia. Aby uruchomić zadanie, klikamy Zainicjuj zadanie.

Potwierdzamy klikając Tak.

Otworzyło się okno, w którym znajdują się szczegóły zadania (data rozpoczęcia i zakończenia, opis wykonania zadania, dodatkowy załącznik). Za pomocą tego okna odpowiadamy na zadanie, dodając plik odpowiedzi (załącznik) oraz komentarz (opcjonalnie). Mamy również możliwość wcześniejszego załadowania pliku (prowadzący widzi, że pracujemy nad zadaniem) i udostępnienia go, gdy już je ukończymy.

Uczeń wysyła odpowiedź, klikając przycisk Zapisz odpowiedź.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej