Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Raportowanie Katalogu

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Klikamy przycisk Opcje zasobu i wybieramy Raportuj.

Pojawia się Raport folderu e-learning, znajduje się w nim lista osób przydzielonych do folderu. Progres oznacza ilość zrealizowanych elementów folderu do ilości ich wymaganych. Raport generujemy klikając przycisk Generuj raport.   

Po kliknięciu pojawia się Kreator raportów. Teraz zaznaczmy dane, które chcemy umieścić w raporcie
i wybieramy format raportu.

Na końcu klikamy Generuj raport.  Proces generowania trwa chwilę uzależnione jest to ilości danych.
Raport jest gotowy do pobrania, gdy przycisk Pobierz wygenerowany raport stanie się aktywny.

                                                                

Teraz można zapisać plik na dysku komputera.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej