Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Raportowanie Zadania

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Klikając przycisk Opcję zasobu wybieramy opcję Raportuj.

Na ekranie pokazuje się  Raport zadania. W raporcie znajduje się lista osób przydzielonych do danego zadania, czas wysłania odpowiedzi, termin oraz wyniki oceny. Aby wygenerować raport w formacie arkusza kalkulacyjnego klikamy przycisk Generuj raport.

Pojawia się Kreator raportów. Zaznaczmy informacje, które chcemy aby znalazły się w raporcie i wybieramy format raportu.

Na końcu klikamy Generuj raport.  Proces generowania trwa chwilę uzależnione jest to ilości danych.
Raport jest gotowy do pobrania, gdy przycisk Pobierz wygenerowany raport stanie się aktywny. Również tutaj możemy wygenerować raport na konkretny dzień.

Teraz można zapisać plik na dysku komputera.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej