Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Zarządzanie kolejnością zasobów w grupie

Wstecz| Powrót do spisu treści

Aby uszeregować zasoby w dowolnej kolejności w obrębie wybranej grupy wystarczy kliknąć przycisk Zarządzanie kolejnością zasobów w grupie .

Po przejściu do trybu zarządzania przycisk zmienia kolor na czerwony, a my mamy możliwość swobodnego szeregowania elementów w wybranej przez nas kolejności.

Po zakończonej pracy ponownie naciskamy przycisk Zarządzania  i opuszczamy tryb zmian.
Szeregowane zasoby są rozmieszczone w wybrany przez nas sposób.

Wstecz| Powrót do spisu treści