Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Raportowanie Kursu e-learningowego

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Klikamy przycisk Opcje zasobu i wybieramy Raportuj.

Pojawia się Raport treningu e-learning, znajduje się tu lista wszystkich osób przydzielonych do zasobu wraz z adresem e-mail. Progres to wyrażony w procentach stopień realizacji kursu, kolor kulki oznacza status danego zasobu. Aby wygenerować raport klikamy przycisk Generuj raport.

Po kliknięciu pojawia się Kreator raportów. Teraz zaznaczmy dane, które chcemy umieścić w raporcie i wybieramy format raportu.

Na końcu klikamy Generuj raport.  Proces generowania trwa chwilę uzależnione jest to ilości danych.
Raport jest gotowy do pobrania, gdy przycisk Pobierz wygenerowany raport stanie się aktywny. Istnieje również możliwość generowania raportu dla konkretnego dnia - wystarczy wybrać datę.

Teraz można zapisać plik na dysku komputera.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej