Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Raportowanie

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Prowadzący dzięki funkcji Raportuj może otrzymać pełen Raport z realizacji zasobów przez jego uczniów. Elementem, który się nie raportuje jest Załącznik, z pozostałych (Katalog, Kurs e-learningowy oraz Zadanie) istnieje możliwość uzyskania raportu w arkuszu kalkulacyjnym.

W raporcie znajdują się przede wszystkim informacje o stopniu realizacji danego zasobu przez uczniów. Przedstawione poniżej kolory prezentują możliwe statusy dla każdego z elementów.


 

Zasób został zaliczony lub zdany.

 

Zasób nie został oceniony przez prowadzącego lub w przypadku
Kursu e-learningowego trwa jego zaliczanie.

 

Status zaliczenia zasobu jest nieznany (prawdopodobnie błąd w zasobie).

 

Użytkownik nie zapisał się jeszcze do zasobu.

 

Użytkownik zapisał się do zasobu ale jeszcze nie rozpoczął lub nie odpowiedział.

 

Zasób jest niezaliczony lub niezdany.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej