Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Ocena zadania

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Aby ocenić zadanie klikamy przycisk Opcje zasobu przy danym zadaniu. Następnie wybieramy opcję Oceń zadanie.

Automatycznie pojawia się okno – Ocena zadania, znajdują się w nim wszystkie osoby przypisane do danej grupy. Przy osobach, które wysłały zadanie pojawia się przycisk Sprawdź.

Po kliknięciu przycisku Sprawdź automatycznie pojawia się okno. Teraz możemy przeczytać komentarz Ucznia oraz klikając Pobierz załącznik odebrać wysłane zadanie.

Prowadzący może ocenić zadanie wystawiając konkretną ocenę, bądź oznaczyć jako zaliczone
lub niezaliczone.

Dodatkowo, prowadzący może skomentować wykonane zadanie i wysłać swoje uwagi do ucznia.
W tym celu należy dodać plik z komentarzem i kliknąć przycisk Zapisz komentarz.

Po dokonaniu oceny lista została zaktualizowana.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej