Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Ikony Menu Głównego

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

W górnej części platformy, po lewej stronie ekranu znajdują się ikony menu głównego.
Pozwalają one na szybką nawigację po najważniejszych opcjach. 

- Strona startowa. Pozwala wrócić do początkowego widoku.

- Zapisz do grupy. Otwiera okienko zapisu do grupy.

- Grupy dydaktyczne. Wyświetla listę wszystkich grup.

- Opcje platformy. Rozwija listę nawigacyjną zasobów platformy.


Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej