Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Obsługa

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Aby rozpocząć pracę na Platformie, należy kliknąć w jeden z dwóch rodzajów grup. Grupy dydaktyczne zawierają całą strukturę danej jedostki wraz z przypisanymi do niej grupami. Grupy zajęciowe to z kolei zbiór grup dodatkowych, tworzonych poza strukturą i spełniających doraźne zadania. Znajdują się tam tylko grupy, do których jesteśmy zapisani.

Każdy z użytkowników platformy jest zapisany do Grupy pokazowej. Umieszczone są w niej przykładowe szkolenia, które przygotowuje Firma Eminus Knowledge Management.

Kolejny element w zakładce Opcje platforny to Elementy folderu. Kliknięcie w jego nazwę, wyświetla dostępne listy elementów.

Po kliknięci na każdą z list pojawia się okno, w którym znajdują się wszystkie elementy.


Po prawej stronie znajdują się ikony, które pozwalają edytować opis elementu, usuwać oraz udostępniać innym użytkownikom.

Edycja nazwy i opisu elementu.

Usuwanie elementu.

Udostępnianie elementu innym użytkownikom (prowadzącym).

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej