Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Publikowanie zasobów

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Każdy element dodany do grupy musi zostać opublikowany, aby uczniowie mogli go zobaczyć i zrealizować. Korzystając z przycisku Podgląd z punktu widzenia ucznia , prowadzący może sprawdzić, które elementy są już opublikowane i widoczne dla ucznia, a które jeszcze nie.

Aby powrócić do widoku prowadzącego, ponownie klikamy w przycisk  (w trybie podglądu jest on czerwony).

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej