Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Usuwanie zasobów

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Przy każdym elemencie w zakładce E-learning znajduje się przycisk Opcje zasobu.

Po kliknięci na ten przycisk pojawia się rozwijane menu, z którego wybieramy opcję Usuń zasób.

Powoduje to wywołanie okienka potwierdzenia wyboru.

Po kliknięciu Tak, zasób zostaje usunięty z grupy, ale nie z platformy. Znajduje się on w folderze – Mój folder. Dopiero usunięcie elementu z Mojego folderu powoduje wykasowanie go z platformy.

Wyjątkiem jest folder, wybranie opcji Usuń folder i potwierdzenie wyboru powoduje, usunięcie folderu. Natomiast wszystkie elementy, które znajdowały się w folderze nadal zostają zapisane w katalogu Mój folder.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej