Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Dodawanie Załącznika

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Aby dodać załącznik klikamy Dodaj załącznik . Wyświetla się okno, w którym opisujemy załącznik.

Za pomocą przycisków znajdujących się poniżej opisu można dodawać, odejmować pliki z zapisane na dysku komputera. Po zapisaniu tych pliku możemy go pobrać z platformy za pomocą przycisku pobierz plik.

 - dodaj plik

 - usuń plik

 - pobierz plik

Po uzupełnieniu danych, klikamy Zapisz. Załącznik pojawia się w grupie.

 

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej