Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Dodawanie Katalogu

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Klikamy przycisk Dodaj katalog , wyświetla się okno, w którym wpisujemy skróconą nazwę katalogu
oraz skrócony opis, na końcu klikamy Zapisz.

Katalog został dodany do grupy.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej