Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Ustalanie prowadzących

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

W każdej dodanej przez nas grupie jesteśmy jednocześnie jej prowadzącymi. Na Platformie Eminus istnieje funkcja oznaczenia dodatkowych osób jako prowadzący. Osoby te mają uprawnienie prowadzącego
do zarządzania grupą jednakże nie mają dostępu do generatora.

Aby ustalić prowadzącego do grupy z zakładki Zarządzanie grupami dodatkowymi, wybieramy opcję Prowadzący.

Pojawiło się okno zawierające nazwy grup. Klikając wybieramy grupę do której chcemy dodać prowadzącego.

Po lewej stronie pojawiała się lista osób zapisanych do tej grupy.  Klikamy w daną osobę…

… i przenosimy rekord do dolnej tabeli po prawej stronie.

Na koniec klikamy Zapisz i zatwierdzamy działanie. 

                      

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej