Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Tworzenie grup zajęciowych

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Następnie wpisujemy nazwę grupy.

Nadanie nazwy grupie jest bardzo ważnym etapem w procesie jej tworzenia. Nazwa powinna być dokładna
i łatwa do rozpoznania.
Należy unikać nazywania grupy np. Grupa I, Grupa 2., ponieważ może okazać się,
że należymy do kilku Grup I. W takiej sytuacji, aby rozróżnić grupy będziemy musieli za każdym razem
w nie kliknąć.

Na końcu klikamy przycisk Zapisz.

Grupa została stworzona i dodana do listy Grup zajęciowych. Jeśli nie pojawiała się automatycznie na liście należy odświeżyć platformę.

Na Platformie e-learningowej można przed rozpoczęciem zajęć zablokować grupę dla dodanych do niej uczniów. W tym celu klikamy w nazwę grupy.

Następnie wybieramy zakładkę Informacje oraz klikamy przycisk Zarządzanie informacjami.

Na górze formularza zawierającego informacje o grupie zaznaczamy czy grupa powinna być udostępniona studentom, czy też nie (można też określić dostępność Forum i Chatu). Po wybraniu jednej opcji klikamy Zapisz.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej