Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Status

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Każdy z elementów posiada swój stopień realizacji czyli status. Informacje o tym znajdują się w drugiej kolumnie.

Oznaczenia, które mogą pojawić się tej rubryce to:

  • Dostępny  - element jest dostępny, lecz uczeń się do niego jeszcze nie zapisał.

  • Rozpoczęty – uczeń otworzył element, lecz jeszcze go nie ukończył.

  • Oczekuje na ocenę – uczeń wykonał i przesłał zadanie, lecz prowadzące jeszcze go nie sprawdził i nie ocenił.

  • Zaliczony – uczeń ukończył kurs bądź wykonał zadanie. Status ten nie pojawia się w przypadku załączników, ponieważ w tym elemencie nie są oceniane postępy ucznia.

  • Niezaliczony – kurs nie zaliczony, a czas na jego wykonanie już się zakończył.

  • Oczekujący – kurs jeszcze niedostępny, termin kursu jeszcze nie nadszedł.

  • Niedostępny – kurs niedostępny z powodu błędu. W takiej sytuacji, należy zgłosić to prowadzącemu zajęcia.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej