Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Ustalanie daty rozpoczęcia i zakończenia 

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Prowadzący może określić ramy czasowe wykonania każdego zasobu udostępnionego uczniom. Klikając przycisk Opcje zasobu , wybieramy pomiędzy opcją Wspólne daty rozpoczęcia i zakończenia,
a Indywidualne daty rozpoczęcia i zakończenia

Dla Wspólnych dat rozpoczęcia i zakończenia wystarczy ich wybór, potwierdzony zapisaniem wprowadzonych zmian.

Przy Indywidualnych datach rozpoczęcia i zakończenia najpierw wybieramy użytkownika, dla którego chcemy zdefiniować indywidualny zakres dostępu dla danego zasobu.

Na platformie można określić zarówno jedną datę (np. zakończenia lub rozpoczęcia) oraz dwie daty,
które tworzą konkretny przedział czasu, w którym element powinien zostać zrealizowany.

Data rozpoczęcia oznacza, że każdy opublikowany zasób będzie widoczny dla ucznia, ale dostępny dopiero w momencie nadejścia wyznaczonego terminu. 

Termin zakończenia oznacza datę po której dany element będzie niedostępny dla ucznia.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej