Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (uczeń)

Zakładka E-learning

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

W tej zakładce znajdują się wszystkie zadania, kursy oraz materiały udostępniane przez nauczyciela.
W pierwszej kolumnie umieszczone są poszczególne elementy. 

- folder. Może zawierać inne elementy.

- paczka SCORM. Zawiera kurs e-learningowy.

- zadanie. Jest to zadanie, które uczeń powinien wykonać.

- załącznik. Inne pliki_ucz, które nauczyciel chce przekazać uczniom.

Uruchom folder klikając ikonę  Uruchom.

Pojawi się tabelka z zasobami.Uruchamianie Kursu e-learningowego

 Uruchom kurs klikając ikonę uruchomKliknij przycisk Tak

Kliknij przycisk uruchom w spisie treści.

Kliknij ikonę kwadratu aby otworzyć lekcję w odpowiednim trybie.

Ważne: Tylko po wybraniu Trybu normalnego wszystkie dane zostaną zapisane na platformie.

Lekcja otworzy się w nowym oknie.


Uruchamianie Zadania


Kliknij ikonę uruchom zadanie.   


Po lewej stronie znajduje się kolejno:

 1. Nazwa zadania
 2. Data rozpoczęcia / Data zakończenia
 3. Warunki zaliczenia

Kliknij 4. zainicjuj zadanie:

Kliknij przycisk Tak.


 1. Plik do pobrania (jeżeli istnieje). Zwykle trener zamieszcza załącznik po wysłaniu do niego pliku
  z odpowiedzią.
 2. Komentarz (opcjonalne)
 3. Przycisk załącznika. W ten sposób prześlesz plik z odpowiedzią
 4. Przycisk zapisz odpowiedź


Pobieranie Załącznika

Kliknij przycisk Uruchom Załącznik.   


Po lewej stronie znajduje się kolejno:

1. Nazwa zadania

2. Data rozpoczęcia / Data zakończenia

3. Opis Trenera

Kliknij na przycisk 4. Dostęp do załącznika

Kliknij przycisk Tak


Status

Każdy z elementów posiada swój stopień realizacji czyli status.
Informacje na ten temat, znajdują się w drugiej kolumnie.

Oznaczenia, które mogą pojawić się tej rubryce to:

 • Dostępny  - element jest dostępny, lecz uczeń się do niego jeszcze nie zapisał.

 • Rozpoczęty – uczeń otworzył element, lecz jeszcze go nie ukończył.

 • Zaliczony – uczeń ukończył kurs bądź wykonał zadanie. Status ten nie pojawia się w przypadku załączników, ponieważ w tym elemencie nie są oceniane postępy ucznia.

 • Niezaliczony – kurs nie zaliczony, a czas na jego wykonanie już się zakończył.

 • Oczekujący – kurs jeszcze niedostępny, termin kursu jeszcze nie nadszedł.

 • Niedostępny – kurs niedostępny z powodu błędu. W takiej sytuacji, należy zgłosić to prowadzącemu zajęcia.


Postęp

Wszystkie elementy są oceniane i określane są postępy w ich realizacji. Informacja o postępie wykonania danego elementu znajduje się w kolumnie Postęp.

Postęp dla poszczególnych elementów:

Folder – jest to ilość zaliczonych elementów przez ilość wymaganych. W zaprezentowanym przykładzie jest 0 wykonanych elementów, a wymaganych jest 1.

Kurs e-learningowy – stopień procentowy, jest to procent wykonanych ćwiczeń w kursie i zdanych testów.

Zadanie – każde zadanie może być ocenione bądź zaznaczone przez nauczyciela, jako zaliczone
lub niezaliczone.


Data rozpoczęcia/ Data zakończenia

Do każdego z elementów nauczyciel może określić przedział czasowy, w którym dany element powinien
być zrealizowany przez ucznia. Informacje o tych datach, określają kolumny: Rozpoczęcie, Zakończenie.

Ważne: Jeśli element nie został zaliczony przez użytkownika, po upływie określonego terminu, jego status zmieni się na Niezaliczony.


Sortowanie i wyszukiwanie elementów

Elementy umieszczone w grupie lekcyjnej możesz sortować wg kategorii: Nazwa zasobu, Status, Postęp, bądź Rozpoczęcie lub Zakończenie. Aby posortować elementy, kliknij obok nazwy kategorii.

Kliknij na nazwę zasobu. Zobaczysz zasoby tak jak ułożył je dla nas prowadzący. Jeśli w grupie znajduje się dużo elementów, które mają określony termin wykonania, sortuj  je wg Rozpoczęcia bądź Zakończenia.
W tym celu kliknij na przycisk jednego z nich. W ten sposób układają się one w linii czasu.

Możesz wyświetlić tylko jeden rodzaj elementu. Zaznacz wybrany element na górnym pasku.

Poszczególne elementy możesz wyszukać, wpisując konkretną nazwę lub fragment nazwy w polu wyszukaj.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej