Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Mój folder

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Nauczyciel ma do dyspozycji folder – Mój folder , w którym znajdują się wszystkie dodane przez prowadzącego elementy. Aby umieścić elementy w tym folderze należy przydzielić zasób konkretnej grupie (dodać element). W ten sposób zasób automatycznie pojawi się w Moim folderze.

Klikając przycisk Mój folder, pojawiają się wszystkie nasze elementy, poza katalogami. Katalogi znajdują się jedynie w grupach.

Czerwone kropki obok nazwy elementu oznaczają, że dany zasób jest przydzielony do grupy lub kilku grup. Zielone, że zasób nie jest przydzielony do żadnej z grup. Każdy element można przydzielać do kilku grup.

Przy każdym z elementów znajduje się przycisk opcje. Klikając w ten przycisk możemy edytować nazwę zasobu oraz poprzez Powiązania zasobu sprawdzić do których grup dany element jest przydzielony. Istnieje również opcja Usuń. Tylko zasoby nie przydzielone do grupy mogą być usunięte.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej