Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (prowadzenie grupy)

Dodawanie uczniów do grupy

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Aby dodać uczniów do grupy z zakładki Zarządzanie grupami dodatkowymi, wybieramy opcję Studenci.

Klikamy w nazwę grupy następnie wybieramy ucznia…

… i przenosimy rekord do dolnej tabeli po prawej stronie.

Na koniec klikamy Zapisz i potwierdzamy działanie.

Usuwanie ucznia z grupy odbywa się analogicznie, z tym, że przenosimy jego rekord z tabeli grupy po prawej stronie, do tabeli zbiorczej po lewej stronie.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej