Instrukcja obsługi


Obsługa Platformy e-learning (podstawy)

Data rozpoczęcia / Data zakończenia

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej

Do każdego z elementów nauczyciel może określić przedział czasowy, w którym dany element powinien
być zrealizowany przez ucznia. Informacje o tych datach określają kolumny: Rozpoczęcie, Zakończenie.

Ważne: Po upływie określonego terminu, element będzie niezaliczony.

Wstecz| Powrót do spisu treści| Dalej